PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng.
  • Thanh toán Ship Cod (nhận hàng và thanh toán với shipper).